Osadnictwo na terenie Wielkich Jezior Mazurskich sięga okresu sprzed 15 tys. lat. Nazwa „Prusy” pojawiła się po raz pierwszy w połowie IX wieku, a pierwsze zapiski o Prusach pojawiają się w relacjach podróżników rzymskich. Na początku XIII wieku rozpoczyna się chrystianizacja Prus, której dokonują Krzyżacy, przy udziale rycerzy z Polski, Czech, a także krajów europy zachodniej. W 1243 roku następuje podział Prus na Warmię i Mazury za sprawą papieża Innocentego IV- trzy diecezje przydzielił Krzyżakom, a czwartą, warmińską przekazał pod zarząd Biskupa Warmińskiego. W okresie od XIV wieku trwa napływ osadników z Polski, Niemiec i Litwy. Mieszkający tu Prusowie powoli zaczynają się mieszać z przybyszami. W 1618 roku władzę w Prusach przejmuje dynastia Hohenzollernów. Ówczesna polityka doprowadziła do uniezależnienia Prus od Polski. W 1656 roku Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski, zawarł z królem szwedzkim przymierze skierowane przeciw Polsce. W wyniku pokoju zawartego między Polską i Szwecją w 1660 roku, w Oliwie, Fryderyk Wilhelm, zwany „Wielkim Elektorem” przestał być lennikiem Polski i stał się suwerennym władcą w Prusach Książęcych.

Lata 1709-1711 to epidemia dżumy. Ludność zmniejsza się o jedną trzecią, co w efekcie wywołuje kolejny napływ osadnictwa w latach trzydziestych XVIII wieku. Zaczynają napływać Szwajcarzy, Szkoci i Francuzi. Mimo wprowadzenia zakazu osiedlania się Polaków i Litwinów wydanego w 1724 roku, największą grupę stanowią osadnicy z Mazowsza, i to właśnie ta grupa daje początek społeczności, którą obecnie nazywamy Mazurami. W 1873 roku do szkół wprowadzono obowiązkowy język niemiecki. W okresie panowania Bismarcka język polski wyeliminowano ze szkół, urzędów i kościołów. W wyniku rozbioru Polski, w 1772, połączono Prusy z Pomorzem i Brandenburgią. Od tego momentu zaczęły funkcjonować nazwy urzędowe: Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie. Z początkiem XIX w przez Mazury przetaczają się wojska rosyjskie i napoleońskie. W wyniku wygranych wojen z Francją, Danią, Austrią, a także powstania Cesarstwa Niemieckiego następuje ożywiony rozwój Prus.

Po I wojnie światowej, która dała początek II Rzeczypospolitej i przyniosła klęskę Prusom, rozpoczął się spór o Mazury. Na Warmii, Mazurach i Powiślu przeprowadzono plebiscyt mający określić, do kogo mają należeć te tereny. Wyniki głosowania były dla Polski niekorzystne – 97% ludności opowiedziało się za przyłączeniem Mazur do Niemiec. III Rzesza Niemiecka postawiła na zmilitaryzowanie tego regionu, mimo dynamicznego rozwoju turystyki i rekreacji nad Wielkimi Jeziorami. Podczas II wojny światowej ludność Mazur ucieka na zachód – w stronę morza, skąd na statkach przewożona jest do Niemiec. Ludzie zamarzają na drogach i toną w jeziorach. W trakcie ofensywy Armii Czerwonej Mazury zostały zniszczone. Żołnierze sowieccy palili i plądrowali miasta i okolice. Miejscową ludność – Mazurów – traktowano jak Niemców.

Po II wojnie światowej decyzją podjętą na konferencji w Teheranie, Mazury weszły w skład państwa polskiego. Terytorium Prus Wschodnich podzielone zostało na części północną – którą wcielono do Związku Radzieckiego i południową – która znalazła się w granicach Polski. Autochtoniczna ludność mazurska była bardzo źle traktowana przez ludność napływową, która uważała ich za Niemców. Przedstawiciele polskich władz, w stosunku do ludności mazurskiej, także działali bezprawnie. Do 1950 roku trwała akcja wysiedleńcza Mazurów. W miejsce byłych mieszkańców Mazur przybyła ludność z dawnych Kresów: Wileńszczyzny, Podola i Wołynia a także Polacy wracający z Syberii. W ramach „akcji Wisła” w 1947 roku, przesiedlono na północny obszar dawnego województwa olsztyńskiego Łemków i Ukraińców z Polski południowo-wschodniej.

Polecamy

Wyjazd na Półwysep Bałkański to świetny pomysł na wakacje. Polecamy serdecznie ofertę Czarnogóra wczasy.

Interesującą propozycją na letnią wycieczkę jest wyjazd do Włoch. Poznaj stolicę Italii i zarezerwuj nocleg na stronie Rzym apartamenty.

Wczasy nad Morzem Bałtyckim to doskonały pomysł na tegoroczny urlop. Zapraszamy do skorzystania z oferty Kołobrzeg noclegi.